Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale

Proçedurat e pranimit

Të gjithë maturantët që aplikojne për të studiuar ne IAL-te dhe qe plotësojnë kriterin e mesatares të vendosur me VKM do te vlerësohen sipas:

  1. Kriterit të meritës (mesatare VKM).
  2. Kriterit të rëndësisë (koeficienti i profili i percaktuar per shkollën nga vjen, sa i takon përputhshmërisë me fushat dhe programet e studimit të FBM_s).
  3. Kuotave të paracaktuara nga ana e IAL-te

Përzgjedhja e kandidatëve fitues (F) në programet e ciklit të parë: ”Bachelor”  do të jetë rezultat i formules:

F = { (Mesatare VKM * Koeficient Profili * 0.9)  +   {Lënda me zgjedhje  *  0.1}

Ku:

Mesatare VKM = (mesatarja e pergjithshme e shkolles mesme + mesatare e matures shteterore)/2

Kontakt

Prof. Dr.sc.agr. Myqerem Tafaj

Faculty of Agriculture and Environment

Department of Animal Science

KoderKamez; 1029 Tirana /Albania

Email: mtafaj@ubt.edu.al

Prof. Dr. Anila Hoda

Faculty of Agriculture and Environment

Department of Animal Science

KoderKamez;1029 Tirana /Albania

Email: ahoda@ubt.edu.al

AGROBIZNES

Proçedurat e pranimit

Të gjithë maturantët që aplikojne për të studiuar ne IAL-te dhe qe plotësojnë kriterin e mesatares të vendosur me VKM do te vlerësohen sipas:

  1. Kriterit të meritës (mesatare VKM).
  2. Kriterit të rëndësisë (koeficienti i profili i percaktuar per shkollën nga vjen, sa i takon përputhshmërisë me fushat dhe programet e studimit të FBM_s).
  3. Kuotave të paracaktuara nga ana e IAL-te

Përzgjedhja e kandidatëve fitues (F) në programet e ciklit të parë: ”Bachelor”  do të jetë rezultat i formules:

F = { (Mesatare VKM * Koeficient Profili * 0.9)  +   {Lënda me zgjedhje  *  0.1}

Ku:

Mesatare VKM = (mesatarja e pergjithshme e shkolles mesme + mesatare e matures shteterore)/2

Kontakt

Prof. As. Dr. Gjergji Mero

Faculty of Agriculture

Phone: +355 692082360

e-mail: gmero@unkorce.edu.al

Prof. As. Dr. Gjergji Papa

Faculty of Agriculture

Phone: +355 684026349

e-mail: gpapa@unkorce.edu.al

Dr. Dorjan Marku

Faculty of Agriculture

Phone: +355 693311939

e-mail: dmarku@unkorce.edu.al