Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale

Kontakt

Prof. Dr.sc.agr. Myqerem Tafaj

Faculty of Agriculture and Environment

Department of Animal Science

KoderKamez; 1029 Tirana /Albania

Email: mtafaj@ubt.edu.al

Prof. Dr. Anila Hoda

Faculty of Agriculture and Environment

Department of Animal Science

KoderKamez;1029 Tirana /Albania

Email: ahoda@ubt.edu.al

AGROBIZNES

  • Plani i studimit
  • Katalogu i moduleve
  • Rregullore e praktikës profesionale
  • Proçedurat e pranimit
Kontakt

Prof. As. Dr. Gjergji Mero

Faculty of Agriculture

Phone: +355 692082360

e-mail: gmero@unkorce.edu.al

Prof. As. Dr. Gjergji Papa

Faculty of Agriculture

Phone: +355 684026349

e-mail: gpapa@unkorce.edu.al

Dr. Dorjan Marku

Faculty of Agriculture

Phone: +355 693311939

e-mail: dmarku@unkorce.edu.al