Agricultural Scientific Days in Helsinki

Projekti DUAL AFS, u prezantua në Ditët Shkencore Bujqësore në Helsinki, me referim dhe një poster……..

Mobilitetet e stafit DualAFS në UNIKO në Korçë, Shqipëri, Nëntor 2023,

Johannes Munz, Nuertingen-Geislingen University…………..

Instalimi i klasës hibride në Fakultetin E Bujqësisë dhe Veterinarisë, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”

Detaje në lidhje me instalimin e klasës së re hibride, me të gjitha pajisjet përcjellëse, në lokalet e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarinaris, UPHP. ……………

Mobilitetet e stafit te NGU

Ne periudhen 11 deri më 17 nëntor 2023, projekti DualAFS u mundësoi disa profesorëve dhe stafit nga Universiteti Nuertingen-Geislingen (NGU) të jenë pjesë e një mobiliteti të stafit në Kosovë dhe Shqipëri…………….

Metodat e mësimdhënies të orientuara drejt jetes se punës mësojnë aftësitë që nevojiten në një jetë pune

Bashkëpunimi ndërmjet universiteteve dhe partnerëve të jetës së punës është i rëndësishëm për Universitetet e Prishtinës, Mitrovicës, Tiranës dhe Korçës në Kosovë dhe Shqipëri. …………..

Pjesemarrja e anetareve te Universitetit “Fan S. Noli” ne ICOALS 4

Në kuadër të projektit DualAFS, anëtarët e Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës (UNIKO), morën pjesë në Konferencën Ndërkombëtare .,…………..

Trajnimi Dual AFS Digimentor është mbajtur në Mitrovicë, Kosovë më 25-29 shtator 2023

Dy përfaëqsues nga secili universitet partner morën pjesë në trajnim (gjithsej 8 + trajnerë): UNI-PR i Prishtinës dhe UIBM i Mitrovicës në Kosovë, AUT Tiranë dhe UNIKO e Korçës në Shqipëri……………

U zhvillua trajnimi “Mentorimi Dixhital” dhe punëtoria “Metodat e mësimdhënies së orientuar drejtë jetës së punës”

Në kuadër të projektit DualAFS – “DUAL Curricula – Study and Work Practice in Agriculture and Food Safety” nga data 24 – 29 Shtator 2023 u organizuan aktivitetet e mëposhtme:s,…………..

Mbeshtetje e projektit DualAFS per te permiresuar programin e studimit BSc ne Shkencat e Prodhimit Shtazor, rritje e praktikes profesionale

Shpalosja e programit Bsc. Prodhimtari Shtazore para maturantëve të Shkollës së Mesme Profesionale “Selajdin Mullabazi-Mici” Rahovec…………..

Vizite e profesoreve nga Universiteti i Savonias ne Universitetin e Prishtines ne kuader te projektit DualAFS

Në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, në kuadër të projektit ……………

Aktivitete informuese te UniKo ne kuader te projektit DualAFS

Ndiqni videot qe paraqesin aktivitetet informuese te realizuara nga UniKo ne kuader te DualAFS……………

Mësimdhënie bashkëkohore përmes klasës hibride në kuadër të projektit DualAFS

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë siguron klasë hibride modern dhe platformën e mësimit online Moodle…………….

Dual Curricula ‐ Study and Work Practice in Agriculture and Food Safety (DualAFS)

Në kuadër të projektit “Dual Curricula ‐ Study and Work Practice in Agriculture and Food Safety (DualAFS)”, trembëdhjetë studentë……………

Vizita e Rektorit te UBT ne NGU

Rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës (UBT), Prof. Dr. Fatbardh Sallaku dhe Rektori i Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geisslingen (HfWU), Prof. Dr. Andreas Frey, nënshkruan një marrëveshje t ……………

DualAFS seminare eLearning ne Kosove dhe Shqiperi, Shtator 2022

Hannu Viitala, nga Universiteti i Shkencave te Aplikuara, Savonia zhvilloi seminare ne Kosove dhe Shqiperi ……………

BE per ditet e rinise, ne Tirane

BE më datat 11 dhe 12 tetor 2022 organizoi ditët e rinisë, ku u zhvilluan një sërë ngjarjesh të orientuara drejt rinisë të quajtura “BE për Ditet e Rinisë”. ……………

Takimi në kuadër të projektit DualAFS në Korçë, Shqipëri – shkëmbimi i eksperincave dhe ideve në integrimin e praktikës në programet e studimit të shkencave bujqësore

Gjatë periudhës  26.09.2022 dhe 01.10.2022 partnerët e projektit DualAFS u takuan dhe morën pjesë në workshop-in dhe takimin e komitetit drejtues të projektit, në  Universitetin Fan S. Noli, Korçë., ……………

Pjesëmarrje në Kongresin Botëror ISAE 2022

Përfaqësuesit (Skender Muji dhe Alltane Kryeziu) e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, marrin pjesë në Kongresin Botëror ISAE 2022, ……………

Levizjet e stafit akademik te Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, drejt Universitetit Nuertingen-Geislingen, Gjermani

Më 15 Maj 2022, Universiteti Nuertingen-Geislingen”, priti për trajnim dhe shkëmbim experience dy lektorët e Universitetit “Fan S. Noli” Korçë……………

Lëvizjet e stafit akademik nga Universiteti i Prishtinës, Kosovë në Universitetin Savonia, Finlandë

Universiteti i Shkencave të Aplikuara, Savonia, Finlandë, organizoi lëvizjet me synim trainimin e stafit akademik në periudhën 21 Mars deri 2 Prill 2022……………

Takimi në Finlandë – Përfitimi nga shembulli i Universitetit të Shkencave të Aplikuara, Savonia

Anëtarët e konsorciumit të projektit u takuan në Iisalmi, Finlandë, në periudhën  20-25 Mars 2022, në Universitetin e Shkencave të Aplikuara, Savonia………….

Infrastrukturë moderne dixhitale dhe metodologji bashkëkohore për mësimdhënie (e- Learning), UBT

Universiteti Bujqësor i Tiranës siguron infrastrukturë moderne dixhitale dhe metodologji bashkëkohore për mësimdhënie (e- Learning), kërkim shkencor dhe trajnime në fushën e Zooteknisë……….

Universiti “Isa Boletini” i Mitrovices, organizoi konferencen e dyte nderkombetare ne kuader te projektit DualAFS

Konferenca në kuadër të “Punëtorisësë 2-të Ndërkombëtare”, Kurrikulat e dyfishta – Projekti Studimi dhe Praktika e Punës në Bujqësi dhe Siguria Ushqimore, u mbajt më 3 mars 2022, ……………..

Inagurimi i klases hibride ne kuader te projektit DualAFS ne Universitetin e Korces

Në datë 7 Shkurt 2022, Ambasadori i BE në Shqipëri Z. Luigi Soreca zgjodhi Universitetin “Fan S. Noli” për të shpallur fushatën ………..

Seminar Ndërkombëtar me temë “E ardhmja e studimeve universitare në shkencat bujqësore”

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) organizoi një Seminar Ndërkombëtar me temë “E ardhmja e studimeve universitare në shkencat bujqësore”…

Universiteti Nuertingen-Geislingen zhvillon arsimin e lartë Dual në vendet e Ballkanit Perëndimor

Në një projekt të programit Erasmus+ financuar nga Komisioni Europian…

Tavolinë rrumbullake – Implementimi i kurikulës Duale

Edukim dhe Formim praktik në menaxhimin e agrobiznesit, Korçë